Τράπεζα

Η ετήσια συνδρομή μας είναι 40 ευρώ και ο λογαριασμός μας:

Τράπεζα Πειραιώς  5038-070850-147

IBAN: GR 82 0172 0380 0050 3807 0850 147 BIC:_ PIRBGRAA