Ιστορικό

Το Ελληνικό Παρ/μα του Διεθνούς Συλλόγου AIACE συμπλήρωσε 12 χρόνια ζωής το Μάιο του 2020.

Ξεκινήσαμε στην ιδρυτική του Συνέλευση 25 άτομα και σήμερα έχουμε πάνω από 250 μέλη.

Κατά την διάρκεια των 12 αυτών χρόνων προσπαθήσαμε και λύσαμε πολλά ιατρικά και φορολογικά, θέματα καθώς και το νοσοκομειακό.

Διοργανώσαμε το Διεθνές Συνέδριο του Συλλόγου στην Θεσσαλονίκη το 2010. Στην συνέχεια διοργανώσαμε πολλές εκδρομές για να γνωρίσουμε την χώρα μας στους ξένους συναδέλφους, ειδικά τις περιοχές που δεν είναι γνωστές στο ευρύ κοινό. Φωτογραφίες από αυτές τις εκδρομές θα βρείτε σε άλλο μέρος της ιστοσελίδας.

Τα μέλη μας στην Βόρειο Ελλάδα αυξάνονται και πιστεύουμε πως πρέπει πλέον να δημιουργηθεί ένα παράρτημα του ελληνικού συλλόγου, ώστε τα προβλήματα των συναδέλφων της Β. Ελλάδας να αντιμετωπίζονται γρηγορότερα και αποτελεσματικότερα.

Σας ευχαριστούμε όλους και όλες  για την συμμετοχή σας

Δέσποινα Βαμβακίδου
[email protected]