Το Διοικητικό Συμβούλιο

 AIACE – ΔΕΠΥΕΚ
 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (μετά τις εκλογές 14.3.2018)
 

 

Πρόεδρος Δέσποινα Βαμβακίδου Παναγοπούλου
Αντιπρόεδρος Παναγιώτης Καρβούνης
Γεν. Γραμματέας Κική Βέρλη
Ταμίας Τούλα Λυμπεράκη
Μέλος Νίκος Φριλίγκος
Ιατρικά-Καταστατικό Παναγιώτης Χατζηδάκης (αναπληροί την πρόεδρο στα Ιατρικά)
Ιστοσελίδες Παναγιώτης Αλεβαντής
  Γιώργος Κούκιος

 

Τα στοιχεία επικοινωνίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βρίσκονται στην Περιοχή Μελών